Comunidade Caná

Comunidad Católica de Alianza integrada por familias en el seno de la Renovación Carismática

No corazón da IGREXA

By 12:01

. . "Santiago é a tenda do encontro, a meta da peregrinación, o signo elocuente da Igrexa peregrina e misioneira, penitente e camiñante, orante e evanxelizadora, anunciando a cruz do Señor ata que volva. Compostela, fogar espazoso e de portas abertas, quere converterse en foco luminoso de vida cristiá, en reserva de enerxía apostólica para novas vías de evanxelización co pulo dunha fe sempre nova".

Xoán Paulo II en Compostela o 19-8-89
.

0 comentarios