Comunidade Caná

Comunidad Católica de Alianza integrada por familias en el seno de la Renovación Carismática

As cores da Igrexa

By 11:06

  “O Espírito habita nos corazóns dos fieis coma nun templo. Con diversos dons xerárquicos e carismáticos dirixe e enriquece cos seus froitos á Igrexa.
    Deste xeito, amósase toda a Igrexa coma unha moitedume reunida pola unidade do Pai e o Fillo e o Espírito Santo.
    Ademais, o mesmo Espírito non só santifica e dirixe ao pobo de Deus polos sacramentos e os ministerios e o enriquece polas virtudes, senón que, dando a cadaquén en particular como lle parece, reparte entre os fieis grazas de todo xénero -mesmo especiais- coas que os prepara para realizar variedade de obras e oficios proveitosos para a renovación e a edificación da Igrexa”

(Lumen Gentium. Núms 4 e 12)
..........


Aínda que somos moitos . . .
somos un Corpo.
Un so Corpo en Xesús !

0 comentarios