Comunidade Caná

Comunidad Católica de Alianza integrada por familias en el seno de la Renovación Carismática

Alégrate, Igrexa!

By 9:59 ,

Alégrate, Igrexa de Compostela!

     “Exulta, alégrate, Igrexa de Deus, gózate porque formas un só corpo para Cristo. Ármate de fortaleza e énchete de xúbilo. O teu traxe de tristura cambiarase polo de alegría. Xa queda atrás a túa esterilidade e pobreza. Grande é o teu Esposo, por quen es gobernada. El converte en gozo os teus sufrimentos e devólvete aos teus inimigos convertidos en amigos. 
      Fíate da túa cabeza, que é Cristo. Afiánzate na fe. Cumpríronse as antigas promesas. Sabes cal é a dozura da caridade e o deleite da unidade. Non predicas senón a unión das nacións. Non aspiras máis que á unidade dos pobos. Non sementas máis que paz e caridade. Alégrate no Señor, porque non fuches defraudada nos teus sentimentos. Pasados os xeos invernais e o rigor das neves, deches a luz, como froito delicioso, como suaves flores de primavera, aqueles que concibiches entre xemidos e oracións ininterrompidas.”     
(Texto de S. Hermenexildo, lido -logo do seu martirio- por S. Leandro,  á conclusión do III Concilio de Toledo)

0 comentarios