Comunidade Caná

Comunidad Católica de Alianza integrada por familias en el seno de la Renovación Carismática

O Nome de XESÚS

By 1:49


Este NOME debe ser publicado para que brille, non pode quedar escondido. Pero non pode ser predicado cun corazón manchado ou unha boca impura, senón que debe ser colocado e amosado nun vaso escollido. Por isto di o Señor, referíndose ao Apóstolo: Este é un vaso que me escollín eu para que leve o meu nome aos xentiles, aos reis e aos fillos de Israel. Un vaso -di- que me escollín, como aqueles vasos escollidos en que se expón á venda unha bebida de agradable sabor, para que o brillo e esplendor do recipiente invite a beber dela; para que leve -di- o meu nome.

En efecto, do mesmo xeito que un campo, cando se acende lume nel, queda limpo de todas as silveiras e espiñas secas e inútiles, e así como, ao saír o sol e disiparse as tebras, se esconden os asaltantes, os delincuentes nocturnos e os que entran a roubar nas casas, así a predicación de Paulo aos pobos, semellante ao fragor dun gran trono ou a un lume que irrompe con forza ou á luz dun sol que nace esplendoroso, destruía a infidelidade, aniquilaba a falsidade, facía alumear a verdade, como cando a cera se derrete á calor dun lume ardente.


El levaba por todas as partes o Nome de Xesús, coas súas palabras, coas súas cartas, cos seus milagres e exemplos. Loaba sempre o Nome de Xesús, e chamábao na súa súplica. O Apóstolo levaba este nome como unha luz, aos xentiles, aos reis e aos fillos de Israel, e con el alumeaba ás nacións, proclamando por todas as partes aquelas palabras: A noite vai pasando, o día está enriba; deixemos, pois, as obras das tebras e vistámonos das armas da luz. Andemos como en pleno día, con dignidade. Mostraba a todos a lámpada que arde e que alumea sobre o candeeiro, anunciando en todo lugar a Xesucristo, e este crucificado. De aí que a Igrexa, esposa de Cristo, apoiada sempre no seu testemuño, se alegre, dicindo co salmista: Meu Deus, instruíchesme dende a miña xuventude, e ata hoxe relato as túas marabillas, é dicir, que as relataba sempre. A isto mesmo exhorta o salmista, cando di: Cantade ao Señor, bendicide o seu nome, proclamade día tras día a súa salvación, é dicir, proclamade a Xesús, o Salvador enviado por Deus.
San Bernardino de Siena, presbítero (Sermón 49, Sobre o glorioso Nome de Xesucristo)

0 comentarios