Comunidade Caná

Comunidad Católica de Alianza integrada por familias en el seno de la Renovación Carismática

O TEMPO da GRAZA

By 15:07


Desperta !
     É tempo de se deixar facer por Deus, de que o noso ser máis fondo sexa tocado polo Lume Santo. Liberados, restaurados, espelidos por Aquel que continúa a baixar aos infernos da humanidade na nosa procura, na procura dos seus amados e amadas. .
     El vén por ti. Déixate derribar ! . . .
Cómpre que, no corazón da Igrexa, avivemos a forza do Espírito.


   El faino todo novo. PASCUA: novas marabillas inesperadas, desconcertantes, desestabilizadoras… A impresionante marabilla de deixar a Deus ser Deus !
     Este é tempo de crise. Aleluia! Tempo de soños, de visións… e de cumprimento das Súas promesas. El sigue traballando ao seu xeito e precisa de nós.
Así que... veña,
botémoslle leña ao Lume do Espírito !!!

0 comentarios